“Interkulturelt fyrtårnsprojekt i ældre-dagcenter ophører“ – Pressemeddelelse 08.05.2024

Flensborg, 08.05.2024 – Fælles værdier, holdninger og en fælles forståelse af at arbejde for og med mennesker – det er det, der forbinder Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig e.V. og Adelby 1. I Flensborg og grænseregionen har der været indledende samtaler om at fremme foreneligheden af familie og karriere. Det skyldes, at kapaciteten til at yde pleje og støtte til plejekrævende pårørende også er begrænset i grænseregionen.
Der blev lagt særlig vægt på den nye og innovative forbindelse mellem en udbyder fra det danske mindretal og en udbyder i den sociale sektor fra Flensborg.

I april 2024 traf deltagerne en beslutning: Dagplejeprojektet for ældre på Rude i Flensborg er blevet aflyst. Årsagen til denne beslutning er manglen på økonomiske ressourcer til at dække den høje startinvestering i et dagcenter. Samarbejdet gik ud på, at Adelby 1 skulle forfinansiere investeringen. På grund af en generel prisstigning og utilstrækkelig refinansiering inden for andre forretningsområder mangler virksomheden i Flensborg midler til at forfinansiere en innovativ idé.

„Den økonomiske situation i den sociale sektor har ændret sig i de seneste år. Vi står i stigende grad over for beslutninger, der ikke kan træffes til gavn for samfundet på grund af utilstrækkelig finansiering. Daginstitutionsprojektet er et eksempel på dette, og vi tog ikke let på beslutningen om at stoppe projektet,“ siger Heiko Frost, administrerende direktør for Adelby 1.
Randi Kuhnt, bestyrelsesformand for Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig e.V., understreger: „Vi beklager, at vi ikke kan forfølge projektet sammen, men vi respekterer omstændighederne ved denne beslutning. Dansk Sundhedstjeneste er dog fortsat engageret i et dagcenter og leder nu efter andre muligheder.“
„Udhulingen af socialøkonomien fører til en inddæmning af den sociale innovation. Aflysningen af det tysk-danske dagcenterprojekt er blot endnu et eksempel på dette. Den 22. maj 2024 vil der blive afholdt en demonstration i Kiel for at gøre opmærksom på disse overgreb. Adelby 1 støtter denne demonstration, så innovative udviklinger kan fremmes igen i fremtiden,“ meddeler Heiko Frost.

Den planlagte placering i bydelen Rude i Flensborg vil sandsynligvis ikke længere blive brugt til kommercielle formål.
“ Det vigtige og centrale arbejde med at etablere dagtilbud til ældre fra det danske mindretal i Sydslesvig fortsætter naturligvis, og vi vil arbejde hårdt på at finde andre løsninger,“ siger Tom Petersen, direktør for Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig.”

Den samlede Pressemeddelses kan læses og downloades her!

2024.05.08 Pressemeddelelse

© DS Pressetjeneste

WordPress Cookie Plugin von Real Cookie Banner