Støttemuligheder Dansk Sundhedstjeneste

Dansk Sundhedstjenestes Helselegat

Med afkastet af Helse-Legatet kan der ydes hjælp til syge blandt den danske folkedels medlemmer i Sydslesvig, der er ramt af tidens sygdomme – kræft, gigt, sklerose o. l. – og derved få et tiltrængt rekreationsophold eller hjælp til nødvendige behandlinger eller hjælperekvisitter, der ikke betales af sygekassen.

Legat til uddannelse for unge under 23 år

Følgende forudsætninger skal overholdes: Med dette legat skal unge og unge voksne op til 23 års alderen – ved behov – kunne støttes økonomisk i forbindelse med deres uddannelse.

Akuthjælp til familier i nød

Det er meningen, at familier, der bliver rådgivet af Dansk Sundhedstjenestes socialrådgivere, hurtigt og ukompliceret kan hjælpes i nødstilfælde.

Legat for trængende Flensborgere
Formålsparagraf lyder:

”Legatets formål er, at yde hjælp til danske sydslesvigere, bosat i Flensborg, som uden egen skyld er kommet i nød”.

Ansøgere kan tage kontakt til Sundhedstjenestens socialrådgivere, som stiler ansøgningen til den overordnede ledelse.

 

GAVER TIL  DANSK SUNDHEDSTJENESTE

Dansk Sundhedstjeneste har som de seneste år modtaget ”arv og gaver”, som ikke var øremærket til bestemte formål. Pengene samles på en særskilt konto og kan bruges i forbindelse med ekstraordinære anskaffelser og til nødvendige bygningsmæssige forandringer og lignende.

Dansk Sundhedstjeneste takker hjerteligt for alle gaver – store som små – der løbende modtages til støtte for diverse formål i organisationen.

Ønsker du at støtte Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig e.V. via en gave, ville det glæde os hvis du indbetaler et beløb på vores konto, gerne med angivelse af formål. Du kan overføre beløbet til:

UNION BANK Flensborg
IBAN: DE39 2152 0100 0000 011940
BIC: UNBNDE21XXX

Hvis du ønsker at modtage en ”Spendenbescheinigung” skal du kontakte Dansk Sundhedstjeneste og huske at skrive navn og adresse på indbetalingsblanketten. Op til 200,- € gælder kontoudtoget som ”Spendenebscheinigung”. På forhånd mange tak!

WordPress Cookie Plugin von Real Cookie Banner