Dansk Alderdomshjems historie

Initiativet til Dansk Alderdomshjem kom fra Samuel Münchow og Hans Clausen fra Sydslesvigsk Forening (SSF) og fra Danske Kvinders Slesvigske Forening (DKSF). Bestyrelserne sørgede for indsamlingen af penge til bebyggelse af hjemmets 18 beboerstuer i 1949. Grundstenen blev lagt af fru overlæge Laura Jørgen Jensen, som var formand for DKSF.

Dansk Alderdomshjem blev indviet den 12. november 1950. Driften af hjemmet stod SSF for og DKSF betalte forstanderindens løn. Senere blev hele driften overdraget til Dansk Sundhedstjeneste e.V.
Dansk Alderdomshjem blev bygget som udtryk for kultur og livsanskuelse for mindretallets ældre i efterkrigstiden.

Behovet for alderdomshjempladser og især plejehjempladser blev dog større med årene. Dette betød, at hjemmet blev udvidet og moderniseret de følgende år:

1955 en tilbygning mod vest med en normering for i alt 60 beboere.
1974 en tilbygning mod sydøst som kompensation af moderniseringen af de bestående beboerstuer.
1988 endnu en tilbygning med 14 beboerstuer.

Til denne tilbygning bliver pengene stiftet af Brix Legatet og Danske Kvinders Slesvigske Forening, som i øvrigt har understøttet huset i de mange årtier. Dansk Alderdomshjem er dermed normeret til 84 plejehjem beboere.
I slutningen af 90’erne opstår der nye kriterier til plejehjem. Dette medfører at forretningsudvalget for Dansk Sundhedstjeneste søger om tilskud til et nybyggeri og renovering af hjemmet ved A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Fonden donerer Dansk Alderdomshjem 3.600.000,00 €.

I januar 2011 er Dansk Alderdomshjem i Flensborg færdig efter en ombygningsfase på mere end to et halvt år.

Med en flot nybygning til 44 beboer, og de ny renoverede 30 stuer, er plejehjemmet normeret til 74 beboere. I den nye gårdhave bliver sanserne aktiveret ved duft af blomster og krydderier. Beboerne kan plukke bær eller rive ukrudt, mens rislen af springvandet er stimulerende. For de mobile er der anlagt gangstier.

I dag er vi ca. 70 ansatte, der hver dag yder en indsats for at plejehjemmet er et dejligt og trygt sted at være.

WordPress Cookie Plugin von Real Cookie Banner