Personlig pleje i eget hjem

Længst muligt i eget liv.

I de flestes liv indtræder der omstændigheder, der kan gøre en´ ude af stand til at føre en normal tilværelse. Det kan være svækkelse pga. sygdom, handicap eller andre omstændigheder.

Vi tilbyder hjælp til omsorg til mennesker, der er ramt af disse omstændigheder.

Vi arbejder efter tyske plejelovgivning.

Vi tilbyder faglige foredrag om aktuelle plejeemner- også på forespørgsel.
Al henvendelse bedes foretaget direkte via Sundhedscentret i Flensborg.

Zusätzliche Betreuungs- und Entlastungsleistungen

Denne ydelse er lige så individuel som det menneske, der har krav på den. Der er mangfoldige muligheder og tidsrammer. Mennesker, der har fået tilkendt en plejegrad, kan bruge disse ydelser. Vi tilbyder overordnet følgende:

  • Aktiverende spil og mobilisering, læsning
  • Rengøring
  • Ledsagelse indkøb mm
  • Personlig pleje, kun ved plejegrad 1

Tilbuddet er tænkt som hjælp til den plejekrævende og de pårørende for at hjælpe og understøtte i dagligdagen og for at sikre en videre optimal og fælles plejesituation i eget hjem.

Vi råder over personale med kvalificeret uddannelse, så ring til os for at høre nærmere.

Verhinderungspflege

Plejeforsikringen afregner Verhinderungspflege i op til seks uger. Følgende forudsætning skal være opfyldt:

  • Plejegrad skal være tilkendt i mindst et halvt år. Her skal man have min. plejegrad 2
  • Den plejende person er forhindret i at kunne udføre plejen

Kurzzeitpflege

Plejeforsikringen afregner Kurzzeitpflege maks. 6 uger årligt, hvis plejepersonen er forhindret.

Dansk Alderdomshjem tel.: 0461 840 2000

Hjælp i rengøring

Hjælp til rengøring, madlavning eller indkøb er ofte nødvendig for at kunne være længst muligt i eget hjem. Vi tilbyder denne hjælp, ofte i kooperation med tyske kollegaer.

Beratungseinsätze nach SGB XI § 37.3

Mennesker, der har fået tilkendt en plejegrad og hvor pårørende eller andre udfører plejen, skal med regelmæssighed overfor plejeforsikringen dokumentere, at plejesituationen i hjemmet er uden mangler.  Vi udfører gerne disse besøg og afhandler dem efterfølgende med plejekassen.

Nødkaldesystemer/hjælpemidler/madordning

Vi tilbyder råd, vejledning og hjælp til etablering af nødkaldesystemer via tyske kooperationspartnere.

Vi er gerne behjælpelige med råd, vejledning og etablering af hjælpemidler i hjemmet.

Vi er gerne behjælpelige med at etablere en madordning i eget hjem.

Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen

Vi tilbyder hjælp til ansøgning om bevilling af denne hjælp.

Menu