Sekretariat

Sekretariatet med hovedkontor i Skovgade står for administrationen af Sundhedstjenesten i hele Sydslesvig.

Sekretariatet er den første kontakt til Sundhedstjenesten, hvor kvalificerede medarbejdere sørger for, at alle henvendelser behandles med stor diskrektion og ledes videre til rette sagsbehandler.

Telefon- og personlig modtagelse sker i både Sundhedscentret og på Dansk Alderdomshjem.

Sekretariatets mission er at yde en altid professionel og imødekommende service til brugere, klienter og beboere samt assistere kolleger i hele organisationen.

Ejendomsforvaltning

Administration af ejendomme og pensionistboligerne samt stiftelserne sker ligeledes fra Skovgade, hvorfra også pedelteamets tekniske service koordineres.

Information og Booking

Sekretariatet står for booking af konsultationer og kurser i Skovgade hos Skolesundhedstjenesten samt arrangementer generelt.

Planlægning, tilmelding samt afvikling af ferieophold for ældre sydslesvigere på seniorhjemmet Bennetgaard i Danmark.

Information om alle Sundhedstjenestens ydelser og arrangementer udarbejdes / koordineres af sekretariatet og kommunikeres via infofoldere og hjemmesiden.

Økonomi og personale

Kontraktudformning og ydelsesafregning for hjemmeplejens klienter og for plejehjemmets beboere samt kontakten til myndighederne sker af erfarne og kyndige medarbejdere.

Personale- samt løn- og finansafdelingen varetager alle opgaver omkring ansættelses- og kontraktforhold samt sørger for at det hele fungerer økonomisk.

Rekruttering og ansættelse hører under afdelingslederne ansvar med assistance fra sekretariatet.

WordPress Cookie Plugin von Real Cookie Banner