Historien om, hvordan det hele startede!

  • Det socialt humanitære arbejde for den danske folkedel i Sydslesvig begyndte allerede i 1912 med en enkelt sygeplejerskers virke i Valsbøl, Jaruplund, Slesvig og Tønning. I 2. verdenskrigs sidste år arbejdede ligeledes en skolesygeplejerske under Dansk Skoleforening.
  • Ved 2. verdenskrigs slutning førte en energisk indsats fra mange forskellige sider til, at den første poliklinik i Flensborg blev stiftet på Christian X fødselsdag, den 26. september 1945, under Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig. Udviklingen tog hurtigt fart, og der oprettedes flere poliklinikker over hele landsdelen med 17 distriktssygeplejersker samt et sygehus i Flensborg med 162 sengepladser. Frem til 1955 hvor de atter kan nedlægges, er de drevet med hjælp af Dansk Røde kors.
  • I 1960 overtog Sundhedstjenesten organisationen igen. Nu som før er der stærkt behov for Sundhedstjenestens mangesidige indsats, ikke mindst fordi det offentlige syd for grænsen kun løser en begrænset del af problemerne, og private organisationer så må træde til.
  • 1949 – 1967 kører røntgenvogne rundt til skolerne for undersøgelse af skolebørn, og skolelægeundersøgelser og skoletandpleje kommer til.
  • Udvides senere med sundhedsplejen for spædbørn, rekreationsophold i Danmark og kursus tilbud samt ernæringslære.
  • De centrale hjemmeplejestationer afløser de mange distriktssygeplejersker, som er spredt over hele regionen. Dette giver mulighed for at ansætte specialuddannede fagpersonale og dermed kunne følge tidens udvikling og efterspørgsel på assistance også til særlige opgaver.
  • Fodplejeklinikker i Flensborg og Slesvig samt ambulante fodplejetilbud bliver en del af ydelserne.
  • Dansk Alderdomshjem blev bygget som udtryk for kultur og livsanskuelse for mindretallets ældre i efterkrigstiden. Hjemmet blev oprettet af SSF og Dansk Kvindeforening for Sydslesvig og indviet den 12. november 1950. Senere blev hele driften overdraget til Dansk Sundhedstjeneste e.V.
  • Behovet for især danske plejehjempladser blev dog større med årene. Dette betød, at hjemmet blev udvidet og moderniseret de følgende år og omfatter efter den sidste udbygning i 1988 plads til i alt 74 beboere.
WordPress Cookie Plugin von Real Cookie Banner