Forretningsudvalg

Forretningsudvalget består af formand, 1. og 2. næstformand samt fem bisiddere. Alle medlemsorganisationer skal være repræsenteret i forretningsudvalget.

Ved afstemninger er formandens stemme afgørende, når der opnås stemmelighed.

Ved frafald af et forretningsudvalgsmedlem, eller såfremt en medlemsorganisation trækker sin delegering af en repræsentant, der er valgt i forretningsudvalget, tilbage midt i en valgperiode, genbesættes denne post på det næstkommende sundhedsrådsmøde.

Forretningsudvalget forestår Sundhedstjenestens ledelse. Den daglige ledelse varetages af en direktør. Forretningsudvalget kan give sig selv en forretningsorden.

Her kan du hente en liste over forretningsudvalgets aktuelle medlemmer:

Forretningsudvalgsmedlemmer pr. 01.09.2023

Kontakt

Randi Kuhnt

Formand

Telefon: 0461 57058 0

WordPress Cookie Plugin von Real Cookie Banner