RekreationsOphold i Danmark

Rekreationsophold, her også kaldet R.O., afledt fra det latinske recreare, betyder at komme til kræfter, hvile sig og holde fri. Vi tilbyder et Rekreationsophold i Danmark til børn og unge fra det danske mindretal i Sydslesvig.

Læs mere om opholdene på hjemmesiden.

 Eine kurze Zusammenfassung unseres Angebots in deutscher Sprache findet ihr hier.

ALLE HJERTING-OPHOLD, DER VAR PLANLAGT TIL OG MED MAJ ER AFLYST!

Forældre

Kystsanatoriet

Børn og unge

Hvad handler R.O. om?

Team R.O. i Danmark

Hør nærmere om vores tilbud

Menü