Vores tilbud

Vi tilbyder et RekreationsOphold i Danmark til børn og unge, som oftest har udfordringer i skolen eller hjemmet, eller som vil forbedre deres livsstil. Opholdene er på 2 uger uden skolegang eller ca. 4 uger med skolegang for børn i alderen 6-15 år. Børnene bor på Kystsanatoriet i Hjerting, som ligger i naturskønne omgivelser ved Vesterhavet, hvor barnet også har mulighed for at udvikle sine motoriske færdigheder.

Vi giver børnene udfordringer, der styrker deres selvværd og selvtillid. Ligeledes har barnet mulighed for at indtage en anden rolle under opholdet end i hjemmet eller skolen. Desuden arbejdes der med barnet og familien, som får indblik i egne ressourcer og unikke livssituation.
Vi tilstræber en familielignende hverdag med faste, forudsigelige rammer, struktur og positive relationer mellem børn, unge og voksne. Vi tilbyder det enkelte barn et ophold, hvor dagligdagen er kendetegnet ved ansvarsfulde og rummelige voksne, hvor der er fokus på socialt fællesskab, gode oplevelser og sund livsstil. Desuden oplever børnene en dansk hverdag, hvor dansk sprog og kultur er en naturlig del af dagen.

Under opholdet lægges der vægt på personlig hygiejne, da det har stor betydning for børnenes egen velvære, sociale liv og forebyggelse af sygdomme. Ligeledes bliver børnene vejledt i sammenhængen mellem vægt, motion og kost. I januar måned tilbydes et ophold for teenagere, hvor der er fokus på pubertet, seksualitet og de udfordringer, som følger med i deres hverdag.

Under opholdet observeres og beskrives barnets udvikling og trivsel i daglige notater. Efter endt opholdt udfærdiges en afsluttende beretning til gavn for det videre forløb.

 Eine kurze Zusammenfassung unseres Angebots in deutscher Sprache findet ihr hier.

Projekt R.O. i Danmark

Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig e.V. gennemfører projektet ”RekreationsOphold i Danmark” fra den 01.10.2016 til den 31.08.2019 som muliggøres via en gavmild gave fra A.P.Møller Fonden. Projektets formål er at analysere og udvikle Skolesundhedstjenestens tilbud om rekreationsophold som del af afdelingens familierådgivning.

Formålet er at kunne give det enkelte barn og dets familie et optimalt støttetilbud, som gavner barnets sociale og helbredsmæssige udvikling og støtter hele familien i dens kompetencer. Vi tager udgangspunkt i familiens egne ressourcer og tilstræber, at familien får de rigtige redskaber til at fastholde den positive udvikling efter et endt ophold.

Historien om R.O.

Det hele startede omkring genforeningens tid, hvor hovedsageligt tuberkuloseramte børn opholdte sig på Kystsanatoriet. I 1979 begyndte Skolesundhedstjenesten i Sydslesvig at visitere børn fra det danske mindretal til et RekreationsOphold på Kystsanatoriet i Hjerting på 8-12 ugers varighed. Mange af børnene led af astma, mistrivedes eller kom fra hjem med socialt dårlige forhold. Der var plads til 25 børn i alderen 3-14 år.
I 2001 begyndte man at fokusere på overvægtige børn og børn i medicinsk behandling for f.eks. astma. Børneantal blev reduceret til 18, hvoraf 12 fik fuld skoleundervisning på Nordvangsskolen.

Børnenes forskellige karakteristika har over årene været præget af efterkrigstidens fattigdom, tuberkulose- og livsstilsygdomme til aktuelt psykiske og sociale problemstillinger. Efter en 3 årig projektperiode, hvor vi har udviklet og optimeret konceptet for at imødekomme børnenes aktuelle behov, arbejder vi i dag med RekreationsOphold i Danmark.

Ansøgning

Hvis du ønsker, at dit barn får en plads på et RekreationsOphold i Hjerting, skal du kontakte Team R.O. ved Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig e.V. på telefon 0461-570 580. Vi drøfter i første omgang din situation over telefonen og aftaler, hvad der skal ske.

Videre forløb

Bliver vi enige om, at et rekreationsophold er det rigtige for barnet, mødes vi og taler mere uddybende om jeres liv, hvor vi også udfylder ansøgningsskemaer og handleplaner i fællesskab. Barnet skal selvfølgelig være indstillet på et ophold på Kystsanatoriet.

For at dit barn kan komme på et RekreationsOphold skal barnets skole og evt. barnets Børne- og Ungdomshus godkende et ophold, hvorfor Team R.O. sender et spørgeskema til barnets institution(er) efter samtalen.

Du kan også selv printe skemaerne og bede institutionen udfylde dem inden mødet.

Når alle dokumenter er udfyldte og afleveret, vurderes jeres ansøgning. Omtrent 5 uger før næste ledige afgang modtager I en skriftlig bekræftelse på, om jeres barn har fået en plads eller er kommet på venteliste.

Team R.O.

Hanne

E-Mail: hanne.noack@dksund.de
Tel.: 0461 57058 172

Mira

E-Mail: mira.bang@dksund.de
Tel.: 0461 57058176

WordPress Cookie Plugin von Real Cookie Banner