Sundhedsråd

Sundhedsrådet er Sundhedstjenestens øverste myndighed. Sundhedsrådets medlemmer er:

  • 5 repræsentanter fra Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V.
  • 7 repræsentanter fra Sydslesvigsk Forening e.V.
  • 1 repræsentant fra Friisk Foriining
  • 3 repræsentanter fra DSH Foreningen af Aktive Kvinder i Sydslesvig
  • 2 repræsentanter fra Den Slesvigske Kvindeforening
  • 3 repræsentanter fra Dansk Kirke i Sydslesvig e.V.
  • 4 repræsentanter fra Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger
  • 1 bestyrelsesmedlem fra Plaetner-Stiftelsen

Medlemsorganisationerne sørger for, at deres repræsentanter kommer fra så mange forskellige egne som muligt. Medlemsorganisationerne kan ikke delegere ansatte under Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig.

Sundhedsrådets møder indkaldes efter behov, dog mindst to gange årligt, og når en af medlemsorganisationerne anmoder herom. Forretningsudvalget indkalder skriftligt med angivelse af dagsorden med en frist på mindst to uger. Sundhedsrådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af dets medlemmer er til stede. Hvert tilstedeværende medlem har én stemme.

Alle Sundhedsrådets beslutninger protokolleres, og protokollen underskrives af den respektive protokolfører og dirigent.
Sundhedsrådets møder er åbne.

Her kan du hente en liste over sundhedsrådets aktuelle medlemmer:

Sundhedsrådsmedlemmere pr. 15.01.2024

WordPress Cookie Plugin von Real Cookie Banner