Kontakt

Susanne Braun

Flensborg, Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig,
træffes fra kl. 07.30 – 12.30 efter aftale
Telefon: 0461 57058 119

Barbara Müller

Flensborg, Dansk Alderdomshjem, podolog/ambulant fodpleje
træffes efter aftale
Telefon: 0461 57058 120

Gitte Braun

Slesvig, Sygeplejecenter Bismarckstr.18a
træffes i Bismarckstr. 18a mandag og torsdag formiddag kl. 8.00 – 13.00
træffes i distrikterne Slesvig omegn, Rendsborg, Egernførde og Læk efter aftale.
Telefon: 0461 57058 121
Menu