Hjemmeplejens serviceydelser

Rådgivning

Vi tilbyder rådgivning i den interesseredes private omgivelse eller på kontorene rundt omkring i landsdelen. Selvfølgelig ligeledes gerne ved telefonisk kontakt. Følgende emner kunne være aktuelle:

Definition af hvilket plejebehov der er

 • Økonomien i forhold til plejeforsikringen
 • Hjælp til håndtering af relevante ansøgninger
 • Hjælp til etablering af relevante hjælpemidler
 • Hjælp til etablering af nødkaldeanlæg
 • Formidling af kontaktdata til andre relevante organisationer
 • M.m.

Pflegekurs § 45 SGB XI

Pårørende eller andre plejepersoner kan skoles i den praktiske daglige pleje. Vi tilbyder, imod brugerbetaling, skoling ud fra den individuelle plejesituation med den plejekrævendes behov i fokus. Vi fokuserer specielt på en aktiverende og omsorgsfuld pleje for at skabe færdigheder, der gør hverdagen lettere.

Formål:

 • At øge og styrke socialt engagement i plejen
 • At finde nye/andre veje, der letter plejesituationen
 • At forbedre pleje og omsorg
 • At minimere fysiske- og psykiske gener hos plejepersonen

Tilkald i nødsituationer-Notfalleinsatz

Hjemmeplejen har etableret en tilkaldeordning, så man døgnet rundt kan kontakte en sygeplejerske.

Imod brugerbetaling kører vi ud, hvor anden akut hjælp ikke kan etableres.

Gerontopsykiatrisk rådgivning

Vi tilbyder gerontopsykiatrisk rådgivning til pårørende og andre plejepersoner til demenssyge. Rådgivningen kan finde sted i eget hjem eller efter aftale.

Forebyggende hjemmebesøg

Vi tilbyder aftalte hjemmebesøg, hvor vi rådgiver og vejleder ud fra den interesseredes aktuelle livssituation.

Formål:

 • At yde råd og vejledning om sundhed og forebyggelse
 • At skabe tryghed og trivsel
 • At støtte den interesseredes evne i at klare sig længst muligt i eget hjem
 • At støtte den interesserede i at bevare funktionsniveauet længst muligt

MDK besøg

Vi ledsager så vidt muligt vore klienter, når MDK (Medizinischer Dienst der Krankenkassen) kommer for at vurdere indgruppering i en plejegrad.

Socialrådgivning

Vi tilbyder individuel rådgivning

 • Sociallovgivning
 • Økonomi
 • Ansøgning til indgruppering i plejeforsikringen
 • Krise

Læs mere om vores socialrådgivning for ældre

Bennetgård

Tilhører du det danske mindretal i Sydslesvig og har du lyst eller trænger til et pusterum, kan du tilmelde dig til et 10-dages gæsteophold i Danmark på Bennetgård. Brugerbetaling forudsættes.

WordPress Cookie Plugin von Real Cookie Banner