Ordinær Generalforsamling 24.04.2024

Det var med stor glæde, at formand Randi Kuhnt kunne bede velkommen til medlemmer af Sundhedsrådet og gæster – i alt ca. 50 personer til Sundhedstjenestens ordinære generalforsamling onsdag den 24. april.

Året der gik bød på såvel udfordringer som på glæder. Formanden nævnte bl.a., at årets globale udfordringer også har haft indflydelse på Sundhedstjenestens aktiviteter og økonomi. Krig og ufred har medført store prisstigninger også i 2023. Udover løbende orientering fra ledelsen om økonomi og drift har Forretningsudvalget brugt mange timer til drøftelse af udviklingsmuligheder i de forskellige afdelinger, ligesom ledelsesstrukturen i Ældreplejen blev diskuteret. Formanden sluttede sin beretning med et lille hjertesuk – overalt i mindretallet efterlyses nye og friske kræfter til arbejdet og Sundhedstjenesten er ingen undtagelse. Formanden og de øvrige medlemmer kommer gerne ud i foreningerne og fortæller om det vigtige arbejde i Sundhedstjenestens Forretningsudvalg.

Direktør Tom Petersen nævnte i sin regnskabsberetning, at den storsindede støtte fra Danmark, som bevilges hvert år af Folketinget efter forslag fra Sundhedsministeriet, er en afgørende forudsætning for at kunne opretholde Sundhedstjenestens aktiviteter i sit nuværende omfang. Den fortsatte meget høje og ikke budgetterede inflation gav i regnskabsåret igen anledning til en stigning i udgiftsniveauet, ligesom udfordringerne på rekrutteringsområdet også i 2023 har medført anseligt forøgede udgifter. På trods heraf havde Sundhedstjenesten dog haft et overskud på EUR 98.000 den ordinære drift. Slutresultatet udgjorde efter fradrag af renter og afskrivninger EUR – 158.000. Ledelsen betragter årets resultat med hyperinflation og store ekstraordinære udgifter til vikarkræfter som værende absolut tilfredsstillende.

Der var i år valg til såvel posten som formand som til 2. næstformand. Efter forslag fra Forretningsvalget blev Randi Kuhnt genvalgt til formandsposten og Susanne Bahnsen til posten som 2. næstformand.

Efterårets Sundhedsrådsmøde afholdes d. 6. november 2024.

Aftenen afsluttedes traditionen tro med afsyngelse af Benny Andersens og Poul Dissings hjertevarme aftensang ”Go’ nu nat”.

Sundhedstjenestens årsberetning kan læses og downloades her!

2024.04 Dansk Sundhedstjeneste årsrapport 2023

© DS Pressetjeneste

WordPress Cookie Plugin von Real Cookie Banner