Pressemeddelelse fra Generalforsamlingen 2020

Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig e.V. har afviklet ordinær generalforsamling som skrivebordsgeneralforsamling – formand og 2. næstformand genvalgt

I et år præget af coronakrisen har Dansk Sundhedstjeneste ligesom flere andre foreninger i Mindretallet set sig nødsaget til at afholde årest ordinære generalforsamling skriftligt i overensstemmelse med de gældende undtagelsesbestemmelser.

Udover de i vedtægten nævnte faste punkter var såvel formand som 2. næstformand på valg – begge blev uden modkandidater genvalgt, ligesom en modernisering af vedtægten blev vedtaget.

Den ordinære generalforsamling i Sundhedstjenesten var først berammet til afholdelse den 29. april og herefter omberammet til den 12. november, men begge datoer måtte desværre aflyses grundet coronakrise. Det blev derfor besluttet at afholde årets generalforsamling i overensstemmelse med reglerne i ”Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht af 27. marts 2020”.

Forretningsudvalgets beretning for året 2019 blev aflagt af formanden og økonomisk beretning samt årsregnskab aflagt af forretningsfører Tom Petersen, der også fremlagde budgetforslag for året 2021.

Formanden gjorde i sin beretning bl.a. meget ud af at fortælle om besøget af Hendes Majestæt Dronning Magrethe, ligesom overtagelsen af Kystsanatoriet i Hjerting blev nævnt. Projekt R.O. (rekreationsophold) blev afsluttet i 2019 og der blev bevilget støtte til en nyt projekt ved navn ”Den gode Rygsæk”, som Sundhedstjenesten vil gennemføre sammen med Skoleforeningen.

Regnskabsresultatet før renter, skat og afskrivninger lød på EUR 274.367 svarende til et endeligt resultat på EUR 51.758, hvilket af ledelsen blev betegnet som tilfredsstillende.

 Formand Randi Kuhnt og 2. næstformand Maren Schultz blev begge valgt for en ny 2-årig periode uden modkandidater.

 Sundhedstjenestens forretnngsudvalg ser herefter ud som følger:

 Randi Kuhnt, Dansk Skoleforening for Sydslesvig (formand)

  • Tinne Virgils, Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (1. næstformand)
  • Maren Schultz, Sydslesvigsk Forening (2. næstformand)
  • Annemarie Erichsen fra Den Slesvigske Kvindeforening
  • Karen Scheew fra DSH – Foreningen af Aktive Kvinder i Sydslesvig
  • Susanne Bahnsen fra Friisk Foriining
  • Hasse Neldeberg Jørgensen, Dansk Kirke i Sydslesvig

En gennemgribende revision og modernisering af Sundhedstjenestens vedtægt var foreslået af forretningsudvalget og blev vedtaget af Sundhedsrådet. Det drejede sig bl.a. om en tilpasning af formålsbestemmelsen for at indkorporere ejerskabet og driften af Kystsanatoriet, ændring af reglerne for valg af revisor, vedtægtsmæssig mulighed for at afholde ”skrivebordsmøder” i såvel Sundhedsrådet som i forretningsudvalget samt ophør af Alderdomshjemsudvalget m.v.

I medfør af de ændrede regler for valg af revisor, blev H.P.O. Wirtschaftspartner, Flensborg, valgt til ny revisor.

Her kan du læse årsrapporten 2019!

29.12.2020
Tom Petersen
Forretningsfører

Menü