Hendes Majestæt Dronning Margrethes besøg i Sydslesvig fra den 3. til den 6.9.2019

Tirsdag formiddag den 3.9.2019 besøgte Dronning Margrethe Dansk Alderdomshjem i Flensborg. Det var til stor glæde og ære for beboerne, at Dronningen valgte at besøge mindretallets ældre på Dansk Alderdomshjem før alt andet.

Dronning Margrethe mødte en lang række af beboerne fra plejehjemmet og seniorboligerne. Ved et fælles kaffebord hørte hun om sundhedstjenestens arbejde og en af beboerne berettede om sit liv i mindretallet. Dronningen har allerede forud for sit besøg i et interview udtrykt sin respekt for de ældre i mindretallet, der har holdt fast i det danske i en tid, hvor det bestemt ikke var gratis.

Tak for besøget Deres Majestæt og på gensyn!

Menu