Generalforsamling den 26.4.2023

PRESSEINFO

På årets ordinære generalforsamling blev Årsrapport 2022 med beretning for årets gang og årsregnskab 2022 fremlagt og enstemmigt godkendt.

Formand Randi Kuhnt udtrykte i sin mundtlige beretning glæde over, at Corona nu endelig er overstået og en mere normal dagligdag vendt tilbage. Hun oplyste om i hvor stort omfang Coronarestriktioner har påvirket det sociale samliv, og hvor meget Sundhedstjenesten i 2022 har kunnet mærke eftervirkninger epidemien i vores arbejde med både børn, unge og de ældre borgere.

Dansk Alderdomshjem var i 2022 ramt af smitteudbrud heldigvis af mildere karakter for beboerne, men medførte desværre et stort samt længerevarende sygefravær og karantæne blandt plejehjemmets personale. Det store personalefravær medførte en akut personalemangel på plejehjemmet, hvor den nødvendige pleje og omsorg for beboerne udelukkende kunne dækkes via vikaransatte. Rekruttering af plejepersonale har i mange år været og er de seneste år blevet endnu en større udfordring. Alternativet til indkøb af dyre vikaransatte var – pga. myndighedernes strenge krav til opfyldelse af personalenøglen – en delvis lukning af hjemmet, hvilket ikke er den løsning, Sundhedstjenesten ønsker at byde de borgere i det danske mindretal, der har behov for omsorg og pleje.

Randi Kuhnt rettede en stor tak især til plejehjemmets medarbejdere og til alle ansatte for den ekstra store indsats under epidemien også i 2022.

Direktør Tom Petersen gjorde rede for årets resultat på -491,000 Euro, som svarer til ca. 5,4% afvigelse i forhold til årets budget. Omkostninger til de nævnte vikarmedarbejdere udgør ca. 350.000 Euro heraf, ligesom de stigende energipriser har haft negativ indflydelse på resultatet. Tom Petersen oplyste, at Sundhedstjenestens økonomi fortsat er solid, som det fremgik af de fremlagte økonomiske nøgletal.

Fremlæggelsen af budgetforslag for 2024 viser optimisme men også et konservativt bud for 2024, også her godkendte generalforsamlingen enstemmigt det fremlagte budgetforslag 2024.

Vi glæder os over det store fremmøde herunder mange medarbejdere samt takker for taler og opbakning fra generalkonsul Kim Andersen og de tilstedeværende repræsentanter fra de sydslesvigske søsterorganisationer

27.04.2023

WordPress Cookie Plugin von Real Cookie Banner