Generalforsamling

Sundhedstjenesten afholdte onsdag den 3.4.2019 ordinær generalforsamling på Sundhedscenteret i Flensborg.
If. dagsorden med fremlæggelse, drøftelse og godkendelse af beretninger om årets arbejde og regnskab og budget, behandling af evt. indkomne emner og valg af 1. næstformand og revisor.

Stor tak til de mange fremmødte og tillykke til de valgte.

Læs og download årsrapporten 2018 her!

Menu