Analyse af mindretallets struktur offentliggøres

Forvaltningscheferne fra de sydslesvigske organisationer har netop fremlagt en omfattende analyse af strukturen i mindretallet. Den er offentlig tilgængelig, og nu er det op til de enkelte organisationer at tage stilling til det videre forløb.

Menü