Home Sundhedstjenesten Sundhedsråd

Sundhedsråd

Sundhedsråd

Vigtigt, åben i et nyt vindue. Udskriv

Sundhedsrådet er Sundhedstjenestens øverste myndighed. Sundhedsrådets medlemmer er:

7 repræsentanter fra Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V.
7 repræsentanter fra Sydslesvigsk Forening e.V.
1 repræsentant fra Friisk Foriining
3 repræsentanter fra DSH Foreningen af Aktive Kvinder i Sydslesvig
3 repræsentanter fra Den Slesvigske Kvindeforening
3 repræsentanter fra Dansk Kirke i Sydslesvig e.V.
4 repræsentanter fra Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger
1 bestyrelsesmedlem fra Plaetner-Stiftelsen

sundhedsrådet oversigt med logo

Medlemsorganisationerne sørger for, at deres repræsentanter kommer fra så mange forskellige egne som muligt. Medlemsorganisationerne kan ikke delegere ansatte under Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig.

Sundhedsrådets møder indkaldes efter behov, dog mindst to gange årligt, og når en af medlemsorganisationerne anmoder herom. Forretningsudvalget indkalder skriftligt med angivelse af dagsorden med en frist på mindst to uger. Sundhedsrådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af dets medlemmer er til stede. Hvert tilstedeværende medlem har én stemme.

Alle Sundhedsrådets beslutninger protokolleres, og protokollen underskrives af den respektive protokolfører og dirigent.
Sundhedsrådets møder er åbne.

Årsberetninger fra 2009 - 2016 for Dansk Sundhedstjeneste:

Årsrapport 2017

Årsrapport 2016

Årsberetningen 2015

Årsberetningen 2014

Årsberetningen 2013

Årsberetningen 2012

Årsberetningen 2011

Årsberetningen 2010

Årsberetningen 2009