Home Sundhedstjenesten

Om Sundhedstjenesten

Om Sundhedstjenesten

Vigtigt, åben i et nyt vindue. Udskriv

Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig tilbyder sundhedsydelser til personer i alle aldre fra det danske mindretal i Sydslesvig.

Den er registreret som en almennyttig forening og arbejder uegennyttig.

Sundhedsrådet er foreningens øverste myndighed og består af 29 medlemmer, udpeget fra mindretallets forskellige foreninger. Forretningsudvalget består af 8 sundhedsrådsmedlemmer, der ligeledes udpeges af foreningerne. Sundhedsrådet vælger formandsskabet i forretningsvalget.
Den daglige ledelse i foreningen varetages af en forretningsfører, i tæt samarbejde med lederne for henholdsvis skolesundhedstjeneste, hjemmepleje og plejehjem.
Arbejdet bliver finansieret af tilskud fra Danmark og via egne indtægter gennem den tyske plejeforsikring, sygeforsikring og folk, der selv betaler for ydelserne. Desuden søges og modtages enkelte tilskud fra kommunerne i Sydslesvig.

Dansk Sundhedstjeneste har ca. 120 dygtige, kvalificerede medarbejdere, der ud fra visioner og værdier arbejder tværfagligt sammen om at løse de mangeartede opgaver i sundhedstjenestens kerneområder skolesundhedstjeneste, hjemmepleje og plejehjem. Sundhedstjenestens lægger vægt på kvalificering af medarbejderne og at alle arbejder med udgangspunkt i dansk kultur og sprog. Alle medarbejdere arbejder under tavshedspligt.

Du har mulighed for at få nærmere informationer ved at klikke dig ind på de forskellige sider i bjælken til højre!